οροθεσία

Μεταφράσεις

οροθεσία

demarcation, landmark
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close