οροθετικός

Μεταφράσεις

οροθετικός

séropositif

οροθετικός

HIV pozitivní

οροθετικός

HIV-positiv

οροθετικός

HIV-positiv

οροθετικός

HIV-positive

οροθετικός

VIH positivo

οροθετικός

HIV-positiivinen

οροθετικός

HIV pozitivan

οροθετικός

sieropositivo

οροθετικός

HIV陽性の

οροθετικός

HIV 양성의

οροθετικός

hiv-positief

οροθετικός

HIV-positiv

οροθετικός

HIV-pozytywny

οροθετικός

HIV positivo, seropositivo

οροθετικός

HIV-positiv

οροθετικός

มีเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคเอดส์

οροθετικός

HIV’li

οροθετικός

HIV-dương tính

οροθετικός

HIV阳性的
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close