οροπέδιο

Μεταφράσεις

οροπέδιο

tableland, plateaumeseta高原planaltoPlateauплатоplateauplatåplateauPlateau高原plateauالهضبة高原 (oro'peðio)
ουσιαστικό ουδέτερο
πεδιάδα σε βουνό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close