ορυκτός

Μεταφράσεις

ορυκτός

minéral
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close