ορφανοτροφείο

Μεταφράσεις

ορφανοτροφείο

orphanageWaisenhaussirotčinecorfanato孤兒院고아원orfanato孤儿院orphelinatbørnehjemorfanotrofio (orfanotro'fio)
ουσιαστικό ουδέτερο
ίδρυμα για ορφανά παιδιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close