ορός

Μεταφράσεις

ορός

serum혈청血清серумsérumsoroserumsieroSerumsueroserum血清serum血清 (o'ros)
ουσιαστικό αρσενικό
υγρό που περιέχει χρήσιμες ουσίες για τον οργανισμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close