οσφυϊκός

Μεταφράσεις

οσφυϊκός

lumbar
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close