οσφύς

Μεταφράσεις

οσφύς

waist, loin
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close