οτιδήποτε και να

Αναζητήσεις σχετικές με οτιδήποτε και να: ποιο
Μεταφράσεις

οτιδήποτε (και να)

(oti'ðipotece'na)
αντωνυμία
οποιοδήποτε πράγμα Οτιδήποτε και να ζητήσεις θα το έχεις.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close