ουδετερότητα

Μεταφράσεις

ουδετερότητα

neutrality

ουδετερότητα

neutralité

ουδετερότητα

нейтральность
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close