ουρά

Μεταφράσεις

ουρά

line, tail, queuequeue, fileذَيْل, صَفَّfronta, ocashale, køSchlange, Schwanzcola, rabohäntä, jonored, repcoda列, 尾꼬리, 줄staart, wachtrijhale, kolejka, ogonfila, raboхвост, очередьkö, svansแถวยาว, หางkuyrukcái đuôi, hàng尾巴, 队列 (u'ra)
ουσιαστικό θηλυκό
1. μέρος του σώματος ορισμένων ζώων φουντωτή ουρά
2. σειρά ανθρώπων που περιμένουν κάνω ουρά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close