ουσιαστικά

Μεταφράσεις

ουσιαστικά

virtually (usiasti'ka)
επίρρημα
στην πραγματικότητα Ουσιαστικά, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close