οφείλομαι

Μεταφράσεις

οφείλομαι

(o'filome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
γίνομαι εξαιτίας Το ατύχημα οφείλεται σε απροσεξία.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close