οφείλω

Μεταφράσεις

οφείλω

owedevoirяikأناאניJEGi (o'filo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
χρωστάω οφείλω χρήματα σε κπ οφείλω ευγνωμοσύνη σε κπ οφείλω την ευτυχία μου σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close