οφειλέτης

Μεταφράσεις

οφειλέτης

debtor

οφειλέτης

débiteur

οφειλέτης

дебитор, должник
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close