οφειλή

Μεταφράσεις

οφειλή

дългgældالديونskulddebitodebtSchuldendívida부채задолженности負債schuld (ofi'li)
ουσιαστικό θηλυκό
χρέος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close