οφθαλμός

Μεταφράσεις

οφθαλμός

bud, eye

οφθαλμός

ojo

οφθαλμός

бутон
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close