οκτάωρο

(προωθήθηκε από οχτάωρο)
Μεταφράσεις

οκτάωρο

осем часаotto oreacht uuroito horasacht Stundenosm hodinocho horasשמונה שעותeight hoursثماني ساعاتotte timerosiem godzinhuit heuresвосемь часов (o'ktaoro)
ουσιαστικό ουδέτερο
το διάστημα οκτώ ωρών δουλεύω οκτάωρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close