οχτώ

Μεταφράσεις

οχτώ

acht

οχτώ

eight

οχτώ

ok

οχτώ

ocho

οχτώ

huit

οχτώ

otto

οχτώ

οχτώ

octo

οχτώ

acht

οχτώ

восемь

οχτώ

åtta

οχτώ

sekiz

οχτώ

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close