οχυρό

Μεταφράσεις

οχυρό

fortress, stronghold요새fortFort (oçi'ro)
ουσιαστικό ουδέτερο
προστατευμένη περιοχή για αμυντική αντίσταση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close