οχυρός

Μεταφράσεις

οχυρός

fortified
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close