οχύρωμα

Μεταφράσεις

οχύρωμα

fortification
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close