ούγια

Μεταφράσεις

ούγια

hem, selvage, webbing
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close