ούρo

Αναζητήσεις σχετικές με ούρo: ουρά
Μεταφράσεις

ούρo

('uro)
ουσιαστικό ουδέτερο
το υγρό που εκκρίνει ο οργανισμός μέσω των νεφρών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close