ούτε

Μεταφράσεις

ούτε

either, nor, even, neitherفَوْقَ ذَلِك, وَلَاanieller, hellerebenso, nochtampocoeikä, kumpikaanni, non plusni, niti, nemmeno・・・もまた, ・・・もまた・・・ない...도 또한 ...아니다, ...도 아니고 또한 ...도 아니다evenmin, nochheller, heller ikkeani, równieżnem, tampoucoтакже, тоже неantingen, och inteไม่ มักใช้คู่กับ neither, ไม่เช่นกันikisinden biri, ne decũng không, hoặc也不, 任一 ('ute)
σύνδεσμος
1. συνδέει αρνητικές προτάσεις Δεν ήρθε, ούτε τηλεφώνησε.
για έμφαση ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
2. έμφαση σε άρνηση Ούτε (που) το φαντάστηκα ότι θα πειραζόταν.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close