ούτε … ούτε

Μεταφράσεις

ούτε … ούτε

ani ... ani

ούτε … ούτε

hverken … eller

ούτε … ούτε

auch nicht

ούτε … ούτε

neither, neither … nor

ούτε … ούτε

ni

ούτε … ούτε

ei ..eikä

ούτε … ούτε

ni … ni

ούτε … ούτε

niti

ούτε … ούτε

ούτε … ούτε

また・・・でない

ούτε … ούτε

...도 또한 ...아니다

ούτε … ούτε

noch… noch

ούτε … ούτε

heller ikke

ούτε … ούτε

ani

ούτε … ούτε

nem

ούτε … ούτε

ни один

ούτε … ούτε

inte heller

ούτε … ούτε

ไม่ใช่ทั้งสอง

ούτε … ούτε

ne o, ne bu

ούτε … ούτε

không cái nào trong hai cái

ούτε … ούτε

既不...也不
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close