ούτως

Μεταφράσεις

ούτως

soSOلذلكтака그래서ดังนั้น ('utos)
επίρρημα
σε κάθε περίπτωση
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close