ούτως

Μεταφράσεις

ούτως

ดังนั้นSOsoلذلك그래서така ('utos)
επίρρημα
σε κάθε περίπτωση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close