ο οποίος

Αναζητήσεις σχετικές με ο οποίος: όποια
Μεταφράσεις

ο οποίος

who, that

ο οποίος

ذَلِكَ

ο οποίος

tamto

ο οποίος

som

ο οποίος

dieses

ο οποίος

ese, que

ο οποίος

josta

ο οποίος

celui-là

ο οποίος

koji

ο οποίος

che

ο οποίος

言及する人や物を限定する

ο οποίος

그 사람, 그것

ο οποίος

waarover

ο οποίος

den

ο οποίος

ten

ο οποίος

aquele, o qual/a qual

ο οποίος

который

ο οποίος

som

ο οποίος

คนหรือสิ่งนั้น

ο οποίος

ki o

ο οποίος

ο οποίος

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close