πάγκος πωλήσεων

Μεταφράσεις

πάγκος πωλήσεων

طَاوِلَة بَيْع

πάγκος πωλήσεων

přepážka

πάγκος πωλήσεων

disk

πάγκος πωλήσεων

Tresen

πάγκος πωλήσεων

counter

πάγκος πωλήσεων

mostrador

πάγκος πωλήσεων

tiski

πάγκος πωλήσεων

comptoir

πάγκος πωλήσεων

pult

πάγκος πωλήσεων

bancone

πάγκος πωλήσεων

カウンター

πάγκος πωλήσεων

카운터

πάγκος πωλήσεων

toonbank

πάγκος πωλήσεων

telleverk

πάγκος πωλήσεων

lada

πάγκος πωλήσεων

balcão

πάγκος πωλήσεων

прилавок

πάγκος πωλήσεων

kontra

πάγκος πωλήσεων

เคาน์เตอร์

πάγκος πωλήσεων

tezgah

πάγκος πωλήσεων

quầy

πάγκος πωλήσεων

柜台
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close