πάθημα

Μεταφράσεις

πάθημα

('paθima)
ουσιαστικό ουδέτερο
δυσάρεστη εμπειρία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close