πάλεμα

Μεταφράσεις

πάλεμα

('palema)
ουσιαστικό ουδέτερο
πάλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close