πάλλομαι

Μεταφράσεις

πάλλομαι

vibrate, quavervibrer ('palome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
δονούμαι H χορδή πάλλεται. Το σπίτι πάλλεται.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close