πάντοτε

Μεταφράσεις

πάντοτε

immer, stetsalways, evertoujoursaltijdвсегдаsiempreدائماเสมอвинагиתמיד总是zawsze常にaltid總是vždysemprealltidsempre항상aina ('pandote)
επίρρημα
πάντα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close