πάντως

Μεταφράσεις

πάντως

anywayen tout casKuitenkinоднакоעם זאתومع ذلكsin embargo그러나jednakżeอย่างไรก็ตามNicménějedochMen ('pandos)
επίρρημα
1. παρ'όλ' αυτά Προσπάθησε πάντως να το καταλάβεις.
2. σε κάθε περίπτωση Δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ πάντως φεύγω.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close