πάρα πολύ

Μεταφράσεις

πάρα πολύ

trop

πάρα πολύ

příliš

πάρα πολύ

for

πάρα πολύ

zu

πάρα πολύ

too

πάρα πολύ

demasiado

πάρα πολύ

liian

πάρα πολύ

previše

πάρα πολύ

troppo

πάρα πολύ

・・・すぎる

πάρα πολύ

너무

πάρα πολύ

te

πάρα πολύ

altfor

πάρα πολύ

zbyt

πάρα πολύ

demasiado

πάρα πολύ

слишком

πάρα πολύ

för

πάρα πολύ

เกินไป

πάρα πολύ

çok

πάρα πολύ

quá

πάρα πολύ

Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close