πάσο

Μεταφράσεις

πάσο

foldFold ('paso)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. σιγά-σιγά
2. έκφραση υποχώρησης στα τυχερά παιχνίδια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close