πάστα

Μεταφράσεις

πάστα

('pasta)
ουσιαστικό θηλυκό
κομμάτι γλυκό πάστα σοκολάτα
καλός, έντιμος Είναι καλή πάστα ανθρώπου.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close