παχαίνω

(προωθήθηκε από πάχυνα)
Μεταφράσεις

παχαίνω

fatten, get fatgrossirîngrăsa (pa'çeno)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
παίρνω βάρος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close