πέλεκας

Μεταφράσεις

πέλεκας

axe, chopper, hatchet, woodpecker
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close