πέλεκυς

Μεταφράσεις

πέλεκυς

ax, axe
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close