πέναλτι

Μεταφράσεις

πέναλτι

pénalité, penalty
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close