πέντε

Μεταφράσεις

πέντε

('pende)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
δηλώνει ποσότητα

πέντε

pětfünffivekvincincoviisviisicinqpȇt, petötfimmcinquepenkipiecivijfpięćcincocincipäťpetfembeşngũ, nămпятьخَمْسَةfem5femห้าחמשпет
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο αριθμός πέντε
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close