πέντολο

Μεταφράσεις

πέντολο

pendulum

πέντολο

pendule

πέντολο

pendolo

πέντολο

pendere, pendulus
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close