πέος

Μεταφράσεις

πέος

penispenispenepénisnsɔ́kapenis ('peos)
ουσιαστικό ουδέτερο
το ανδρικό όργανο αναπαραγωγής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close