πέρασα

Μεταφράσεις

πέρασα

pasé

πέρασα

Прекарах

πέρασα

我花了

πέρασα

我花了

πέρασα

J'ai passé

πέρασα

Ich verbrachte

πέρασα

Jag tillbringade

πέρασα

Passei

πέρασα

ביליתי

πέρασα

I spent

πέρασα

Ho trascorso

πέρασα

قضية
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close