πέρυσι

Μεταφράσεις

πέρ (υ) σι

last year ('perisi)
επίρρημα
τον προηγούμενο χρόνο
πέρυσι 
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close