πέσιμο

Μεταφράσεις

πέσιμο

fallscădere ('pesimo)
ουσιαστικό ουδέτερο
πτώση το πέσιμο των φύλλων το πέσιμο της αυλαίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close