πέταγμα

(προωθήθηκε από πέταμα)
Μεταφράσεις

πέτα (γ) μα

('petaγma)
ουσιαστικό ουδέτερο
πτήση το πέταγμα των πουλιών

πέτα (γ) μα

flight, throwing, throwzbor
είναι άχρηστο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close