πέτρινος

(προωθήθηκε από πέτρινη)
Μεταφράσεις

πέτρινος

('petrinos) αρσενικό

πέτρινη

('petrini) θηλυκό

πέτρινο

stonepierreКамък ('petrino) ουδέτερο
επίθετο
από πέτρα πέτρινο σπίτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close