πέτρωμα

Μεταφράσεις

πέτρωμα

Gesteinpetrification, rockroche바위RockrockRockrockrockРокRockRock ('petroma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ορυκτό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close